Gebruiksvoorwaarden:

Toegang tot de website

Stylisted.eu verleent u hierbij toegang tot de website en nodigt u uit de hier aangeboden diensten via derden af te nemen. Stylisted.eu behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Stylisted.eu spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Stylisted.eu.

De listings van bedrijven en personen toegevoegd door de redactie van Stylisted.eu komen uit openbare bronnen en worden aangeboden zonder enige vorm van aansprakelijkheid of garantie op juistheid. 

De listing die door externe bedrijven worden geactualiseerd, toegevoegd of beheerd worden naar ons beste kunnen gecontroleerd op juistheid. Echter Stylisted.eu aanvaard geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor de juistheid van deze gegevens. Komt u een listing tegen waarvan u weet dat de informatie onjuist is kunt u ons dat melden door een bericht te sturen aan redactie@stylisted.eu eventueel met de verbeterde gegevens.

Prijzen

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

(Deep)links

Voor de op de website opgenomen (deep)links naar websites of diensten van derden kan Stylisted.eu nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Stylisted.eu en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Stylisted.eu, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Databankenrecht

Een specifiek “sui generis” recht beschermt de inhoud van een databank, d.w.z. het geheel van de gegevens die ze bevat. Onze databanken vallen onder dit “sui generis” recht.

 

 

Andere informatie pagina’s

Gebruiksvoorwaarden.
– Privacy disclaimer.

– Uw listing toevoegen.
– Uw listing claimen.
– Uw listing bewerken.
– Uw listing verwijderen.

Contactpagina.